support

Vår support

Har du några frågor eller funderingar kring vår support?
Ring oss på 0480-49 09 09 eller fyll i vårt kontaktformulär med din fundering. Vår expert hjälper dig snabbt och effektivt.

TeamViewer

För allas smidighet tillhandahåller vi support över TeamViewer.

Klicka på bilden nedan och klicka på TeamViewer QuickSupport.Ladda ner och kör filen TeamViewerQS.exe och invänta att vi ansluter. (Inget kommer att installeras på er dator.)

Våra produktmanualer

WB säkerhet har den tekniska kunskapen och expertisen att installera och underhålla olika avancerade säkerhetssystem. Ta del av några av våra produktmanualer för mer information kring vad vi erbjuder.  

Yale Doorman Classic kan styras på flera sätt, från start är låset offline och öppnas med nyckelbricka eller en kod. Med hjälp av en radiomodul kan det sedan styras via en app och du kan göra låsinställningar med telefonen. Är det även kopplat till ett larmsystem så kan du styra även larmet från appen i telefonen.
Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information.

Max 10 stycken nyckelbrickor och användarkoder kan registreras på ett låst.
Senaste uppdatering hittar du alltid på yale.se.  Läs mer i manualen

Ett kompakt och enkelt kodlås för utomhusbruk.
Säkert drift efter en enkelt installation.

Max två 4-siffriga koder och styr endast ett lås.
Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information.
Senaste uppdatering hittar du alltid på yale.se. Läs mer i manualen

Ett programmerbart, enkelt kodlås som kan styra två dörrar från samma lås.

Max 20 stycken 4-siffriga koder + 10 stycken 6-siffriga koder.
Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information.
Senaste uppdatering hittar du alltid på yale.se.  Läs mer i manualen

Code Handle kan användas i både kommersiella byggnader och i bostadsbyggnader.
Ändringar i denna manual kan ske utan vidare information. Det är ett enkelt och praktiskt lås att montera, perfekt för de flesta inre dörrar för att hålla privata rum åtskilda från offentliga utrymmen.
Code Handle är perfekt för eftermontering och den drivs med batteri så det finns inget behov av någon kabeldragning. 

Tillträde är enkelt via en PIN-kod och olika koder kan genereras, PIN-kodsfunktioner ger dig möjlighet att ha kontroll över vem som har tillträde. Kräver ytterst lite underhåll med upp till 30 000 cykler per batterilivslängd. Den finns i både vänster- och högerhänta versioner och passar de flesta dörrar.
Läs mer i manualen

CD30 är ett kodlås lämpligt lås för montering på en enkel dörr med ett elektroniskt kodlås, mekanisk låsenhet och strömenhet i handtaget. Det yttre handtaget är obrukbart tills en giltig kod anges, medan det inre handtaget inte påverkas och går att bruka från insidan. 

CD30 kan monteras på de flesta dörrar med handtagsmanövrerade ASSA-modulära låskistor.
Läs mer i manualen

Ett komplett kodlås för en dörr med elektroniskt kodlås och mekanisk låskoppling och strömförsörjning i samma kapsling.

För passering används en 4-siffrig kod, vid utpassering fungerar det inre handtaget som ett vanligt handtag. All programmering sker från knappsatsen. Läs mer i manualen